Dịch vụ vận tải đông lạnh

Dịch vụ vận tải đông lạnh

Vai trò của dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh cũng ngày càng được quan tâm, bởi đây dường như là giải pháp duy nhất giúp giảm thiểu lượng thực phẩm hao hụt trong quá trình đưa sản phẩm đến tay người dùng.