fbpx
Logistics phục vụ công nghiệp

Logistics phục vụ công nghiệp

(TNC 8.12) Đồng Nai hiện có 32 khu công nghiệp (KCN) đã được thành lập, trong đó có 31 KCN đã đi vào hoạt động. Tiềm năng lớn trong phát triển ngành dịch vụ logistics của Đồng Nai là điều đã được nhìn nhận từ lâu