fbpx
LOGISTICS TỪ NĂM 2022

LOGISTICS TỪ NĂM 2022

Năm 2017, ngành công nghiệp logistics được định giá 7.641,2 tỷ USD nhưng đã giảm mạnh xuống còn...