Phát triển dịch vụ hậu cần cảng biển là điều kiện không thể thiếu trong tiến trình hội nhập hàng hải

Khai thác hiệu quả cảng biển, thu hút hàng hóa trung chuyển qua cảng nhằm tận dụng khả năng tiếp nhận tàu lớn để thực hiện dịch vụ trung chuyển quốc tế, tăng sức giải phóng hàng hóa, hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho các cảng biển Việt Nam.

 Nguồn: www.tapchigiaothong.vn/phat-trien-dich-vu-hau-can-giai-phong-hang-hoa-tai-cang-bien-d66026.html