Đầu ra cho nông sản

Đầu ra cho nông sản

…phận của củ hành tím ở Sóc Trăng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đây là những sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc…