GDP 6 tháng tăng 6,76%

GDP 6 tháng tăng 6,76%

(Hà Nội 28/6) Theo Tổng cục Thống kê: GDP 6 tháng năm 2019 ước tính tăng 6,76% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng trưởng quý II ước…