Cho thuê kho lạnh

kho vận trong thị trường cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng lạnh. 1. Quy chuẩn của dịch vụ cho thuê kho lạnh Hệ thống kho lạnh tại…

Dịch vụ vận chuyển

…cảng đến kho hoặc từ kho đến kho (Door to Door). • Xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt các loại hàng cần bảo quản lạnh từ Việt Nam đến…