Nghịch lý quả chuối

Nghịch lý quả chuối

…phân tích: Bên cạnh nguyên nhân do chuối các nước trong khu vực được mùa khiến giá chuối hạ, thì việc chất lượng chuối của Việt Nam rất thấp khiến…