Chuỗi cung ứng lạnh cho nông sản

…cung ứng lạnh. Chuỗi cung ứng lạnh cho nông sản Tân Nam Chinh thực hiện từ khâu bảo quản cho đến vận chuyển các loại nông sản. Trái cây, rau…