Cho thuê Container

container lạnh để bảo quản nông sản trong quá trình vận chuyển 1. Chi tiết dịch vụ cho thuê container Tân Nam Chinh Với nguồn lực về số lượng container

Dịch vụ vận chuyển

…hoặc ở độ cao tùy theo địa hình của nhà máy. Xem chi tiết hơn về dịch vụ này tại: https://tannamchinh.com/giai-phap/cho-thue-container-lanh/cho-thue-container-lanh-40-feet/ • Hệ thống container lạnh đạt tiêu chuẩn chất…