Dịch vụ vận chuyển

…hoặc ở độ cao tùy theo địa hình của nhà máy. Xem chi tiết hơn về dịch vụ này tại: https://tannamchinh.com/giai-phap/cho-thue-container-lanh/cho-thue-container-lanh-40-feet/ • Hệ thống container lạnh đạt tiêu chuẩn chất…