Khoai tây PepsiCo Foods Việt Nam năng suất cao nhất Đông Nam Á

Khoai tây PepsiCo Foods Việt Nam năng suất cao nhất Đông Nam Á

(TNC 24.11) CEO Nguyễn Đức Huy : ” PepsiCo có một triết lý kinh doanh toàn cầu, được gọi là Performance with Purpose (tạm dịch là hành động có chủ đích), theo đó PepsiCo tăng đầu tư hỗ trợ nông dân trực tiếp làm việc với chúng tôi nỗ lực quản trị nguồn nước, giảm phát thải và tăng năng suất đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững