Cắt giảm chi phí logistics

Cắt giảm chi phí logistics

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Cắt giảm thủ tục hành chính là dư địa tăng trưởng rất quan trọng, bởi nó thúc đẩy niềm tin, thúc đẩy đầu tư, thúc đẩy thị trường phát triển”.