Thể chế, thể chế và thể chế

Thể chế, thể chế và thể chế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trả lời câu hỏi của TS Vũ Thành Tự Anh trong phiên đối thoại 2018 đã khẳng định phải tiếp tục tái cơ cấu mạnh hơn; tiếp tục giảm chi phí hơn nữa từ chi phí đầu tư, chi phí cho doanh nghiệp.