Nâng cao chất lượng chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản Việt

Nâng cao chất lượng chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản Việt

(TNC 29.5 ) Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) dự báo thị trường nông sản quốc tế trong năm 2017 và các năm tiếp theo : tiêu dùng nông sản toàn cầu sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển theo hướng hàng hóa có giá trị cao hơn; tăng trưởng tiêu dùng sẽ chậm lại so với thập kỷ trước.

Xây dựng chuỗi giá trị thanh long

Xây dựng chuỗi giá trị thanh long

(BT) Chuyên gia Mạng lưới đối tác của Hà Lan – Tiến sĩ Peter Henk Prins vừa thông báo cho Hội nông dân tỉnh Bình Thuận kết quả phân tích chất đất vườn thanh long của hộ ông Cao Thanh Quang ở xã Phước Thể (Tuy Phong) lấy mẫu từ 3/2016.