Kiện toàn logistics nâng giá trị xuất khẩu trái cây

Kiện toàn logistics nâng giá trị xuất khẩu trái cây

(TNC 11.2) Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể:”…mỗi địa phương có vùng nguyên liệu cây ăn trái phải phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, kết nối kho cảng với các cụm doanh nghiệp, phát huy vận tải đa phương thức”