Vận chuyển hàng tươi sống

Vận chuyển hàng tươi sống

Hàng tươi sống được xếp vào một trong các mặt hàng khó vận chuyển bởi tính chất nhạy cảm với nhiệt độ và dễ xảy ra hư hỏng trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là trên những đoạn đường xa từ Bắc vào Nam hoặc khi xuất khẩu đi nước ngoài. Từ đó có thể thấy quy trình vận chuyển hàng tươi sống đóng vai trò quyết định đến 99% chất lượng sản phẩm hiện nay.