2017: xuất nhập khẩu Việt Nam vượt 400 tỉ USD

2017: xuất nhập khẩu Việt Nam vượt 400 tỉ USD

Theo PTT Vương Đình Huệ chắc chắn đến cuối năm, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt 400 tỉ USD, dự kiến đạt 410 tỉ USD, với trên 200 đối tác thương mại khắp toàn cầu có 29 thị trường xuất khẩu và 23 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong 11 tháng năm 2017.

36.000 lượt truy cập cổng thông tin www.customs.gov.vn

36.000 lượt truy cập cổng thông tin www.customs.gov.vn

Thời gian, chi phí là một trong các vấn đề bận tâm hàng đầu của các doanh nghiệp có những hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu, việc ra đời và ứng dụng của Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử đã đem lại những tác động tích cực và sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.