Làm nông như người Mỹ

Làm nông như người Mỹ

Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là con đường ngắn nhất giúp thu hẹp khoảng cách về công nghệ và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp giữa Việt Nam và các nước tiên tiến trên thế giới. Để sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu được thuận lợi, có nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì logistics đóng vai trò rất quan trọng.

​Giấc mơ Israel trên đất Đà Lạt

​Giấc mơ Israel trên đất Đà Lạt

Từ chối cơ hội tiếp tục ở lại Israel làm việc trong các nông trại lớn, ba kỹ sư trẻ trở về Đà Lạt. Họ đầu quân vào những nông trại mới khởi động để tham gia xây dựng quy trình sản xuất nông sản công nghệ cao. Đó là câu chuyện của nhóm kỹ sư đang làm việc tại Lâm Đồng: Nguyễn Văn Cao (25 tuổi), Bùi Quốc Việt (26 tuổi) và Trần Thị Lưu (25 tuổi).