Tăng cường quản lý thu mua xuất khẩu thanh long

Tăng cường quản lý thu mua xuất khẩu thanh long

Trước những diễn biến phức tạp trong việc cạnh tranh thu mua, xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về tình hình sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ quả thanh long, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ.