Australia cho phép nhập khẩu thanh long tươi từ Việt Nam

Australia cho phép nhập khẩu thanh long tươi từ Việt Nam

Australia cho phép nhập khẩu thanh long tươi từ tất cả các vùng sản xuất thanh long thương mại của Việt Nam đáp ứng được các điều kiện về an toàn sinh học, trong đó có việc ” thiết lập các quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho các cơ sở xử lý thanh long bằng hơi nước”