(TNC 7.10) Theo Bộ Nông nghiệp, tháng 9/2017, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 3,04 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đạt gần 27 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ 2016. Gạo, cao su, chè, gỗ là các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cả lượng và giá trị. Nhóm mặt hàng thủy sản, tháng 9 thu về kim ngạch 696 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đạt 5,91 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2016. Rau quả đat mức tăng tăng cao nhất, tháng 9/2017 đạt 294 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 9 tháng lên 2,64 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam, chiếm 85,2% tổng giá trị kim ngạch rau quả.

10 đối tác thương mại lớn nhất của VN (tính đến tháng 6 năm 2017)