fbpx

(TNC 30.9) Theo tin từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng qua đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 13%. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD.
Trong quý III, giá trị xuất khẩu ước đạt 96,5 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,5% so với quý II năm nay. Tính chung 9 tháng, con số ước đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, 32 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng trên 10 tỷ USD, chiếm 63,9%).


Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu ước đạt 90,7 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 7,1% so với quý II. Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch ước đạt 276 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 9 tháng, 42 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,3% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 45,5%).
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 86,3 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 91,6 tỷ USD.

Theo tin từ Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 9 tháng năm 2022 ước đạt 40,79 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021.