fbpx

( TNC 23.11) Trái bưởi tươi là loại trái thứ 7 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ, sau các loại như xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.

Theo thông tin từ TTXVN, bốn vùng trồng bưởi da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu trái bưởi tươi sang thị trường Mỹ là trang trại bưởi hữu cơ Kim Long (huyện Châu Đức); trang trại bưởi Hoàng Long; bưởi da xanh Sông Xoài của hộ ông Trương Văn Út và ông Hồ Hoàng Kha trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Hiện nay, Bà Rịa – Vũng Tàu có 1.163 héc-ta diện tích trồng bưởi. Sản lượng khoảng 4.500 tấn/năm. Địa phương trồng bưởi chủ yếu là ở thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức. Cơ cấu giống tại các vùng sản xuất tập trung chủ yếu là bưởi da xanh. Trái bưởi da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Ảnh: sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn