(TNC 21.7) Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành phải rà xét và xây dựng phương án, nghị định cắt giảm 50% các điều kiện kinh doanh trình Chính phủ trước ngày 15/8/2018. Theo thông tin hiện có của VCCI, tính đến tháng 6/2018, mới chỉ có Nghị định về cắt giảm các điều kiện kinh doanh thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương là đã được ban hành; còn các hoạt động cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành khác vẫn đang trong quá trình xây dựng. Qua thực tiễn khảo sát, nhiều doanh nghiệp bày tỏ rằng, thực chất một số đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không đem lại nhiều ý nghĩa cho doanh nghiệp; mức độ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là không đáng kể. Ví dụ như theo ghi nhận của VCCI phương án đề xuất đơn giản hóa điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Theo đó, doanh nghiệp phải “có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý. Hình ảnh quan sát được các vị trí trong cửa hàng miễn thuế vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu về hình ảnh lưu giữ trong 12 tháng”… Đối với ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển”, một trong những điều kiện kinh doanh là phải có bộ phận/cán bộ phụ trách pháp chế, quy định trong Bộ luật Hàng hải, Nghị định 160/2016/NĐ-CP chỉ hướng dẫn chi tiết. Đây được xem là điều kiện chưa phù hợp, can thiệp một cách bất hợp lý vào quyền tự chủ của doanh nghiệp, đã được doanh nghiệp phản ánh rất nhiều lần. Tuy nhiên, trong phương án vẫn không đề xuất bỏ, bởi vì “vướng” Luật….

Nguồn: bnews.vn