Chi phí logistics tại Việt Nam là con số được tranh cãi lâu nay. Ảnh minh họa: Minh Tâm

( TBKTSG Online) . Theo cách tính của VLA, cũng dựa trên cách tính của Công ty tư vấn ALG thì chi phí logistics Việt Nam năm 2017 ở mức 14,5-19,2% GDP. Và con số trung bình hiện nay khoảng 16-17%.
“Chi phí logistics tại Việt Nam không quá cao so với một số nước trong khu vực như Singapore 8,5%; Thái Lan 15%”, ông Nguyễn Tương cố vấn cao cấp của VLA cho biết.

Nguồn: https://www.thesaigontimes.vn/281775/chi-phi-logistics-viet-nam-tuong-duong-16–17-gdp.html