Quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam nhiều khả năng đạt mốc mới 500 tỷ USD trong năm 2019

Theo Tổng cục Hải quan tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 358 tỷ USD, tăng 7,8% (tương ứng tăng 25,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018. Cán cân thương mại hàng hóa đến hết ngày 15/9 đạt mức thặng dư 5,57 tỷ USD.