7 tháng đầu năm 2019 nhập khẩu hơn 5,3 triệu tấn ngô, trị giá 1,11 tỉ USD

(TNC 23.8) Theo TCHQ trong 7 tháng đầu năm 2019 Việt Nam đã chi hơn 2,2 tỉ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu (TĂCN & NL), tăng 0,32% so với cùng kỳ năm 2018. Các thị trường chính cung cấp vẫn là Argentina, Mỹ, Brazil và Trung Quốc… Trong đó, Argentina trở thành thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với 152 triệu USD, tăng 14,96% so với tháng trước đó và tăng 186,66% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL trong 7 tháng đầu năm 2019 lên hơn 853 triệu USD, chiếm 47% thị phần. Kế đến là thị trường Mỹ với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 7/2019 đạt hơn 37 triệu USD, tăng 8,24% so với tháng 6/2019 nhưng giảm 23,38% so với tháng 7/2018. Tính chung, trong 7 tháng đầu năm 2019 Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN & NL từ Mỹ hơn 362 triệu USD, giảm 1,92% so với cùng kỳ năm 2018. Đứng thứ ba là Brazil với kim ngạch nhập khẩu hơn 13 triệu USD, giảm 59,92% so với tháng 6/2019 nhưng tăng 96,74% so với tháng 7/2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2019 lên hơn 141 triệu USD, giảm 51,84% so với cùng kỳ năm 2018. Bảy tháng đầu năm 2019, TânNamChinh cũng đạt được khối lương vận chuyển TĂCN & NL cao nhất kể từ 2016.