Để ngành vận tải Việt Nam phát triển nhanh chóng thì các doanh nghiệp chủ hàng bao gồm: các nhà sản xuất, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chủ đầu tư… cần phải thay đổi tư duy theo kiểu cũ, không ôm đồm các dịch vụ vận tải mà bên ngoài có thể cung cấp và cung cấp tốt hơn (outsourcing). Đặc biệt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần mạnh dạn thay đổi phương thức mua bán hiện nay là: “mua CIF, bán FOB” chuyển sang mua “FOB, bán CIF”, giao quyền vận tải cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam.

Nguồn: www.thesaigontimes.vn/279209/khong-lon-duoc-vi-tu-duy-tieu-nong-.html