(Hà Nội 12.9) Cục Hàng hải Việt Nam vừa có quyết định công bố mở cầu cảng số 2 và số 3 tại bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.  Hai cầu cảng có tổng chiều dài 500m, khả năng tiếp nhận tàu chở hàng tổng hợp, tàu container có trọng tải đến 50.000 DWT với 2 kho hàng tổng hợp diện tích 9.000m2 và 2 bến phao…Theo ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q. Tổng giám đốc Vinalines, hiện khoảng cách từ phao số 0 vào các cảng trên sông Sài Gòn theo luồng Lòng Tàu khoảng 85 km. Trong khi đó, từ phao số 0 vào bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước theo luồng Soài Rạp chỉ khoảng 54 km.