Hình ảnh minh họa

(TNC 25.12) Mặc dù giá hầu hết các mặt hàng nông sản giảm từ 10-15%, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2019 dự kiến đạt 41,3 tỷ USD, tăng khoảng 3,2% so với năm 2018. Riêng lĩnh vực lâm nghiệp đạt trên 11,2 tỷ USD, tăng 19,2%. Thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục 10,4 tỷ USD, tăng 19,3%… Tiếp tục duy trì 8 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn