fbpx

Hình ảnh minh họa

Ngày 15/10/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT quy định về kiểm tra an toàn công-te-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam. Theo đó, từ ngày 15/12/2014, sẽ thực hiện kiểm tra an toàn công ten nơ vận chuyển qua cảng biển Việt Nam theo Thông tư 49/2014/TT-BGTVT.

Cảng vụ hàng hải khu vực kiểm tra an toàn công ten nơ theo 2 nội dung:

– Biển chứng nhận an toàn (việc gắn biển, kích thước, các thông số ghi trên biển)

– Tình trạng an toàn (kết cấu các bộ phận, kết cấu vỏ)

Công ten nơ có thể bị đình chỉ hoạt động trong trường hợp:

– Không gắn biển hoặc gắn biển an toàn không đúng quy cách

– Không được kiểm tra bảo dưỡng đúng hạn

– Bị hư hỏng, có nguy cơ gây mất an toàn

Hiện tại, các quy định về biển hiệu, tình trạng an toàn của công ten nơ được thực hiện theo QCVN số 38 : 2011/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 72/2011/TT-BGTVT.

Tân Nam Chinh

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn