(TNC 11.2) TT. Phúc vừa có Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xác định trách nhiệm cá nhân thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, người đứng đầu ” thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”, chỉ thị nêu rõ.

Thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước vừa qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn

Tổng kết quá trình cổ phần hoá 5 năm qua cho thấy, tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn chậm, Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối ở nhiều ngành, lĩnh vực không cần nắm giữ 100% vốn hoặc giữ chi phối. Số lượng vốn tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã bán ra chỉ chiếm khoảng 8% vốn Nhà nước; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước còn thấp so với nguồn lực đang nắm giữ…

Xem thêm: tại đây

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn