(TGVN) Tại cuộc họp song phương giữa Việt Nam và Campuchia được tổ chức tại trạm hải quan Việt Nam ở Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) – Bà Vết (Svai Riêng). Hai bên đã thống nhất bốn nội dung để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển thương mại hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp.

  1. Cho phép phương tiện vận tải hàng hóa được đi đến khu vực bến, bãi quy định (vùng trắng) và tiến hành hoán đổi người điều khiển phương tiện.
  2. Cho phép phương tiện vận tải hàng hóa được đi đến khu vực bến, bãi quy định (vùng trắng) và tiến hành hoán đổi đầu kéo của phương tiện.
  3. Cho phép phương tiện vận tải hàng hóa được đi đến khu vực bến, bãi quy định (vùng trắng) và tiến hành bốc, dỡ hàng hóa hoặc chuyển container từ phương tiện này sang phương tiện khác.
  4. Cho phép phương tiện vận tải hàng hóa được đi đến khu vực cảng khô của Campuchia (khu ngoại quan), gần khu vực biên giới cửa khẩu để bốc dỡ hàng hóa hoặc nhận vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của Campuchia. Người điều khiển phương tiện phải mặc đồ bảo hộ chống dịch theo quy định. Các cơ quan hữu quan của Campuchia hợp tác, giám sát để những người điều khiển phương tiện không được đi ra khỏi tuyến đường quy định và tự tiện tiếp xúc với người khác.

Bốn nội dung trên được áp dụng cho tất cả các cửa khẩu biên giới của tỉnh Tây Ninh giáp với Campuchia.

Nguồn: baoquocte.vn