(Hà Nội 23.4) TT Phúc: cắt giảm chi phí ở mọi khâu là rất quan trọng như chi phí logistics, chi phí vốn, thủ tục, chi phí tiền lương,… Đáng chú ý, theo Thủ tướng: “chi phí không chính thức hay chi phí “gầm bàn”… vẫn còn tồn tại. Các lệ phí, hải quan, kiểm tra chuyên ngành, các vấn đề liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh,… cần tiếp tục tháo gỡ cho doanh nghiệp”. Người đứng đầu chính phủ cũng lưu ý không có nước nào trên thế giới có thể công nghiệp hóa, trở thành một nước thu nhập cao mà không thành công trong xuất khẩu, nên cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải thật sự nghiêm túc về chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

Nguồn: www.thesaigontimes.vn

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn