(TNC 4.7) Trong buổi tham vấn hoạch định chính sách phát triển kinh tế cho Chính Phủ, Chuyên gia Kinh tế trưởng của World Bank – ông Sebastian Eckardt đã đưa ra bốn trụ cột chính để phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó ông nhấn mạnh và phân tích sâu về yêu cầu xây dựng ngành dịch vụ logistics có tính cạnh tranh và tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác với khu vực tư nhân.

Chi phí logistics so với GDP – Số liệu 2015 (Nguồn: www.linkedin.com)

Phân tích thực trạng của ngành logistics hiện tại ở Việt Nam, các chuyên gia đưa ra khuyến nghị, Chính phủ và các cơ quan nên rà lại tổng thể các thủ tục thông quan nhằm Giảm chi phí thương mại và cải thiện năng lực quốc gia; huy động vốn tư nhân, tín dụng thương mại để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng với sự tham gia của khu vực tư nhân; cần cải thiện năng lực và quy mô của các nhà cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam.
Đồng thời, World Bank sẽ có khoản tài trợ cho ngân sách trực tiếp nhiều năm cho các chương trình hỗ trợ kỹ thuật đối với các lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại, logistics và một cửa quốc gia.

Xem thêm: http://viettimes.vn/viet-nam-can-4-tru-cot-gom-khung-phap-ly-ve-de-phat-trien-kinh-te-127573.html

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn