Cần bổ sung thêm các chế tài nếu như phát hiện doanh nghiệp vận tải làm giá, có như vậy thì mới chấm dứt được tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của các hãng tàu.

Theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP, từ 1-7-2017, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển phải công khai bảng giá đã bao gồm cả phụ phí để tránh tình trạng thu phí vô tội vạ như thời gian qua. Tuy nhiên, theo nhận định của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì nghị định này chưa thể giải quyết được tận gốc của vấn đề thu phụ phí vô tội vạ hiện nay.

Xem thêm: tại đây