(TTO 20.4) – Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo từ hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 5-2020 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện có gạo tại cảng nhưng chưa có tờ khai hải quan.

Chỉ đạo này vừa được Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra để khắc phục bất cập hiện nay khi họp với các Bộ, ngành về xuất khẩu gạo chiều 20/4.

Gạo nếp cũng sẽ được xuất khẩu trở lại. Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn được giao rà soát, đánh giá tổng thể cung cầu thị trường, điều tiết xuất khẩu, không xảy ra thiếu hụt.

Nguồn: vnexpress.net/pho-thu-tuong-xuat-khau-gao-ton-o-cang-ngay-thang-4