(TBKTSG Online 11.1) TS Vũ Thành Tự Anh, trường Đại học Fulbright đặt câu hỏi với Thủ tướng Phúc : Ông có giải pháp, quyết sách nào để tăng khả năng chống chọi của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài có thể thấy trong tương lai ?

– Thủ tướng Phúc viện dẫn cuốn sách kinh tế kinh điển “Vì sao các quốc gia thất bại” của hai tác giả Daron Acemoglu và James A. Robinson và nói: “Chúng ta phải tiếp tục thực hiện các khuyến cáo (họ nêu) là thể chế, thể chế, và thể chế phải phù hợp hơn với kinh tế thị trường”. Các chính sách phải huy động được mọi người dân cùng tham gia công cuộc xây dựng đất nước nhanh và bền vững trong thời gian tới…

… Thủ tướng khẳng định phải tiếp tục tái cơ cấu mạnh hơn; tiếp tục giảm chi phí hơn nữa từ chi phí đầu tư, chi phí cho doanh nghiệp; chống tham nhũng để tập trung nguồn lực cho phát triển; và cải cách giáo dục và dạy nghề.

– TS Vũ Thành Tự Anh : “Tôi rút ra một điều là phải tăng cường nội lực mới chống chịu tốt các cú sốc bên ngoài, nội lực là dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Nguồn : thesaigontimes.vn