(Lạng Sơn 5.2) Toàn bộ 66 xe hàng nông sản còn tồn đọng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã được làm thủ tục thông quan. Doanh nghiệp, tiểu thương, lái xe hai bên sẽ được cách ly tại một khu vực riêng của bãi xe Xuân Cương để bảo đảm dịch không lây lan ra bên ngoài. Kết thúc giao dịch hàng hóa, các tiểu thương, lái xe phía Trung Quốc cũng được yêu cầu xuất cảnh, quay trở lại Trung Quốc để hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh. Cùng đó, lượng hàng hóa do doanh nghiệp, tiểu thương chở lên cửa khẩu sau ngày 5/2 sẽ buộc phải cách ly 14 ngày để thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch virus Corona.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/chinh-thuc-thong-quan-hang-hoa-qua-cua-khau-huu-nghi-lang-son-d451743.html