(TNC 24.10) Nhằm đáp ứng nhu cầu giống cá tra cho các tỉnh vùng ĐBSCL, Đồng Tháp đầu tư 146 tỷ xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao tai các huyện: Hồng Ngự, Châu Thành, Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự. Đề án có diện tích lên đến 400 ha tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy mô công nghiệp đảm bảo điều kiện sản xuất và kiểm soát được chất lượng con giống…

Nguồn: vietnambiz.vn/146-ty-dong-san-xuat-giong-ca-tra-3-cap-chat-luong-cao-101828.html