(TNC 23.12) PTT Vương Đình Huệ: “Chắc chắn đến cuối năm, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt 400 tỉ USD, dự kiến đạt 410 tỉ USD. Vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới chắc chắn thay đổi”. Năm 2001, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 30 tỉ USD. Đến thời điểm Việt Nam tham gia WTO vào năm 2007, xuất nhập khẩu đạt 100 tỉ USD. Con số này được tăng lên gấp đôi vào năm 2011, đạt 200 tỉ USD, và đến 2015, giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam lên tới 300 tỉ USD. Mỗi ngày mặt hàng rau quả mang về gần 9,5 triệu USD, tương đương số tiền gần 200 tỷ VNĐ. Theo Tổng cục Hải quan “Việt Nam hiện có trên 200 đối tác thương mại khắp toàn cầu, trong đó có 29 thị trường xuất khẩu và 23 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong 11 tháng năm 2017”.

Nguồn: https://tuoitre.vn