(Hà Nội 1.1.2018) Chính phủ ra nghị quyết xác đinh 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành năm 2018 bao gồm tiếp tục ổn định kinh tế Vĩ Mô, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội. Về mục tiêu cụ thể, Chính phủ phấn đấu GDP năm 2018 tăng 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8% đến 10%, trong đó xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 36-37 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng khoảng 10%, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 15 triệu lượt, thành lập 135,000 doanh nghiệp mới.

Nguồn: baochinhphu.vn

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn