“Có rất ít các doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới biết về những thỏa thuận, hiệp định thương mại, và đang bỏ lỡ cơ hội để biến những tiềm năng của doanh nghiệp đi đến thành công”, bà Karen Reddington – Chủ tịch FedEx châu Á Thái Bình Dương.

Ngoài giảm thuế cho hầu hết hàng hóa, CPTPP còn giúp việc vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia thành viên dễ dàng hơn bằng cách hợp lý hóa giấy tờ, tăng tính minh bạch và thiết lập quy tắc phản ánh chuỗi cung ứng hiện đại. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội thực hiện giao dịch thương mại tại 11 thị trường thuộc CPTPP, tiếp cận thị trường chung tiềm năng với gần 500 triệu người tiêu dùng, chỉ với một bộ quy tắc và tài liệu yêu cầu duy nhất.

Trong một khối thương mại, các thành viên đang ngày càng có nhiều lựa chọn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các thị trường CPTPP khác nhau có thể hợp tác để khai thác một thị trường thứ ba hoàn toàn khác biệt – giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách tập hợp các nguồn lực để cùng hướng đến một mục tiêu chung.

“Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nên tận dụng mối liên kết với các cơ quan kinh doanh, chính phủ hay các tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ – hoặc làm việc cùng với các công ty đối tác logistics để hiểu hơn về điểm bắt đầu cho sự thành công nhanh chóng của doanh nghiệp”, bà Karen khuyến nghị.

Nguồn: https://vnexpress.net/kinh-doanh/cach-de-doanh-nghiep-vua-va-nho-tan-dung-cac-hiep-dinh-thuong-mai-3897613.html