(TNC 2.6) Trước nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp và câu chuyện “giải cứu nông sản” – được mùa mất giá, giá cả không bù đắp được chi phí sản xuất, nông dân không thiết tha với đồng ruộng… Trên diễn đàn Quốc hội ngày 25.5, trao đổi với BT Nguyễn Xuân Cường, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM): “Mong BT Cường hết sức lưu ý đến những chi phí trung gian đã ăn hết sức lao động của người nông dân. Chúng ta cần lưu ý điểm này để cơ cấu lại nông nghiệp, cây trồng và thậm chí rà soát lại các quy hoạch đất lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long và những khu khác”. Mong muốn xóa bỏ một nền nông nghiệp “cần phải giải cứu”, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt câu hỏi: Tại sao có nhiều hội thảo, hội nghị bàn cách giải cứu nông sản, mà không bàn cách “không giải cứu nông sản, đó mới là giải pháp căn cơ, lâu dài trong tiến trình cơ cấu ngành nông nghiệp”. Ông Hòa cho rằng: cần hiện thực hóa chỉ đạo của TT Phúc “chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, trong đó hướng tới xây dựng ngành hàng nông sản.” Việc chuyển tư duy này không phải một vài mùa vụ, hay tự phát ở nơi riêng lẻ, một vài địa phương tự phát triển khai, mà cần hệ thống chính sách hỗ trợ cho công nghệ chế biến, thương mại hóa sản phẩm, kết nối thị trường. “Muốn vậy, cần đổi mới công tác khuyến nông theo hướng không chỉ hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng sản lượng, mà hỗ trợ người sản xuất tiếp cận thông tin thị trường, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản và phát triển thị trường”, ông Hòa bày tỏ.

Nguồn:www.vietnamplus.vn/bo-truong-nong-nghiep-giai-trinh-quoc-hoi-chuyen-giai-cuu-nong-san/504670.vnp