Gặt lúa bằng máy ở ĐBSCL. Ảnh: Hoàng Kim

(TBKTSG 1.8) Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) tự nó không giải quyết được toàn bộ vấn đề giá thành, không làm tăng tính cạnh tranh và niềm tin xã hội – khách hàng đối với chất lượng cao của nó, đặc biệt là không giải quyết được những bất cập trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh nói chung. NNCNC phải do doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tổ chức sản xuất hoặc hướng dẫn chủ trang trại, nông dân các HTX làm theo quy trình kỹ thuật cụ thể, có hợp đồng pháp lý hẳn hoi. Nông dân không thể “tự sản tự tiêu” với sản lượng lớn theo kiểu mùa vụ, hoặc giao thương với “lái lạ” nhiều may rủi như lâu nay. Nhà nước chỉ tạo hành lang pháp lý, chế tài luật pháp, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng hạ tầng giao thông, logistics thông thoáng; xây dựng nền giáo dục theo hướng thực dụng hơn; dùng quyền năng của Nhà nước để trừng trị gian thương và cán bộ tham nhũng giúp thị trường trong sạch vững mạnh là nông nghiệp đủ sức cạnh tranh.

Nguồn: thesaigontimes.vn