Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông trại sinh thái (Ecofarm): Theo tôi thì vốn, công nghệ, thị trường hay chính sách đều có tầm quan trọng đối với các doanh nghiệp nông nghiệp. Tuy nhiên, sự tăng trưởng rất nhanh chóng và toàn diện của Ecofarm Đồng Tháp, đơn vị thành viên trẻ tuổi nhất trong hệ thống các công ty thành viên Ecofarm, đã cho thấy chính sách thông thoáng, cởi mở, nhất quán, đồng bộ từ trên xuống dưới của tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cao, đi đầu trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp như Đồng Tháp, là có tác động hết sức tích cực đối với sự phát triển của một doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sinh thái và bền vững như Ecofarm.

Ảnh Trong nhà lưới trồng dưa lê của Ecofarm ở Đồng Tháp. (Văn Sơn)

Khu nông nghiệp công nghệ cao Ecofarm Đồng Tháp (10 héc ta) hiện có khu nhà màng 3 héc ta nhập khẩu đồng bộ từ Công ty Netafim (Israel) chuyên sản xuất dưa lê, dưa lưới và các giống cây con sạch bệnh phục vụ bà con nông dân địa phương. Sản phẩm dưa lê, dưa lưới Ecofarm đang tiêu thụ mạnh trong hệ thống siêu thị Co.opmart ở ĐBSCL.

Nguồn: www.thesaigontimes.vn/279567/nong-nghiep-cong-nghe-cao-khong-phai-cay-dua-than-.html