(VOV 28.6) Theo Bộ Nông nghiệp, xuất khẩu gạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,56 triệu tấn, giá trị đạt 1,81 tỷ USD, tăng 25% về khối lượng và tăng 42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với 30% thị phần (đạt 844,1 nghìn tấn và 499,4 triệu USD), đứng thứ 2 là Indonesia với 18,7% thị phần (đạt 596 nghìn tấn và 280 triệu USD).

Năm 2018, VN hướng tới mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn chủ yếu là các loại gạo thơm, chất lượng cao. Loại gạo thường IR50404 không quá 20%. Các thị trường có mức xuất khẩu tăng, điển hình là Indonesia, Iraq, Malaysia, Hoa Kỳ.

Nguồn: vov.vn/kinh-te/gia-tri-xuat-khau-gao-tang-manh-trung-quoc-van-la-thi-truong-chinh-780368.vov