Hình ảnh minh họa

(TNC 31.10) Theo Bộ Nông nghiệp kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng năm 2017 đạt 29,76 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tăng mạnh về giá xuất khẩu vẫn là cà phê, điều, cao su. Rau quả vẫn có sự tăng trưởng tốt, giá trị xuất 10 tháng ước đạt 2,84 tỷ USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam.

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2017-10-26/10-thang-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-2976-ty-usd-49586.aspx

Call Now ButtonGọi ngay để được tư vấn