Thu hoạch khoai tây

Khu vực nông thôn của Hà Nội dần thích nghi tốt với cơ chế thị trường và mang dáng vóc của một nền nông nghiệp đô thị với tỷ lệ cơ cấu trồng trọt, lâm nghiệp 44,40%; chăn nuôi, thủy sản 52,56%; dịch vụ 3,04%. Theo đó, Hà Nội chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây ăn quả, rau an toàn, hoa…giá trị tăng từ 3 – 8 lần so với trồng lúa. Không bằng lòng với sản xuất nông nghiệp kiểu thông thường,một bộ phận tinh túy nhất đã bắt đầu thử nghiệm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với tự động hóa, vi tính hóa, quản lý bằng mạng internet. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2017 đã đạt 43.110 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 16,50% so với năm 2013.

Nguồn: nongnghiep.vn/nong-nghiep-thu-do-tiem-can-moc-2-ti-usd-post229818.html